Wydziedziczenie uprawnionego do zachowku

Czym jest wydziedziczenie?

Przyczyny warunkujące wydziedziczenie

  • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych;

Uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy sprzecznie z zasadami współżycia społecznego – wydziedziczenie

Ponadto dane uporczywe postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego przez osobę uprawnioną do zachowku musi odbywać się jednocześnie wbrew woli spadkodawcy. Brak bowiem podstaw do wydziedziczenia, jeśli akceptował on takie postępowanie uprawnionego.

Popełnienie przestępstwa wobec testatora bądź osoby dla niego najbliższej – wydziedziczenie

Uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych – wydziedziczenie

Przebaczenie spadkodawcy wobec spadkobiercy – bezskuteczność wydziedziczenia

Zachowek dla zstępnych wydziedziczonego

Ostatnie wpisy