Radca Prawny
Martyna Wawrzyńska

Profesjonalizm i doświadczenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła dwa kierunki studiów, a mianowicie administrację w 2015 r. oraz prawo w 2018 r. Po ukończeniu studiów prawniczych odbywała aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W 2022 r. złożyła egzamin zawodowy z wynikiem pozytywnym i została wpisana na listę radców prawnych.

O kancelarii

Bezpośrednio po studiach, pracowała w Kancelariach Adwokackich w Krakowie, gdzie odbywała aplikację radcowską i zdobywała doświadczenie zawodowe, poszerzając wiedzę teoretyczną o praktyczne zagadnienia z zakresu prowadzenia spraw cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, karnych czy administracyjnych jak również obsługi prawnej przedsiębiorców.

Obecnie, Radca Prawny Martyna Wawrzyńska jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie i prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Zakopanem, świadcząc pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Kancelaria działa również w Krakowie i okolicach. Prywatnie, Pani Mecenas jest miłośniczką zwierząt, w związku z czym w kręgach jej zainteresowań jest również ochrona praw zwierząt w Polsce.

Zakres usług

Dziedziny prawa, w których mogę
Państwa reprezentować

Reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego:

Reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa spadkowego:

Reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa gospodarczego:

Reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa cywilnego:

Postępowanie egzekucyjne:

Postępowanie karne wykonawcze:

Postępowanie administracyjne:

Postępowanie upadłościowe:

Cennik

Wynagrodzenie kancelarii ustalane jest każdorazowo indywidualnie z klientem, a jego wysokość zależy od rodzaju, specyfiki i stopnia skomplikowania sprawy. W niektórych sprawach po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwym jest rozłożenie należnego wynagrodzenia na raty.

Porady prawne

Szacunkowy koszt porady prawnej, w tym udzielonej w formie zdalnej bądź telefonicznej dla Klienta indywidualnego wynosi 200 zł netto. Porada obejmuje jedno, godzinne spotkanie. W razie, gdyby Klient zdecydował się powierzyć Kancelarii dalsze prowadzenie jego sprawy koszt porady zostaje zaliczony na poczet wynagrodzenia za dalszą usługę prawną.

Sprawy o zapłatę

W typowych sprawach o zapłatę podstawą obliczenia wynagrodzenia może być obowiązujące minimalne wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, które uzależnione jest od wartości przedmiotu sporu. Kwoty te są jednocześnie kwotami zasądzanymi stronom sporu jako zwrot kosztów procesu (w sytuacji, gdy taki zwrot jest należny):

  1.  Do 500 zł – 90 zł;
  2.  Powyżej 500 zł do 1.500 zł – 270 zł;
  3.  Powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 900 zł;
  4.  Powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.800 zł;
  5.  Powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 3.600 zł;
  6.  Powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 5.400 zł;
  7.  Powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł – 10.800 zł;
  8.  Powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł – 15.000 zł;
  9.  Powyżej 5.000.000 zł – 25.000 zł.

Inne sprawy prowadzone przez Kancelarię

Koszt prowadzenia sprawy sądowej (np. rozwodowej, alimentacyjnej, spadkowej, cywilnej, karno-wykonawczej), jak również spraw z zakresu upadłości konsumenckiej, postępowania administracyjnego czy postępowania rejestrowego dot. spółek prawa handlowego jest za każdym razem ustalany indywidualnie z klientem i zależy od charakteru sprawy, złożoności oraz jej pracochłonności. Z uwagi na różnorodność spraw niezbędnym jest wcześniejsze poznanie stanu faktycznego sprawy.

Formularz kontaktowy